KARAKTERISTIKAT E SHËRBIMEVE

Kontabiliteti FM ℅ ka të angazhuar njerëz profesional si Kontabilistë të cilët punojnë me metoda të avansuara në harmoni me Standardet Ndërkombëtare ...

Lexo më shumë »
SHËRBIME TË KONTABILITETIT FINANCIAR

Pasqyrat Financiare të jashtme të kompanisë- për individë të jashtëm ndaj organizatës: Aksionarët,
klientët, furnitorët, autoritetet tatimore, punonjësit...

Lexo më shumë »
SHËRBIME TË KONTABILITETIT MENAGJERIAL

Pasqyrat e brendshme të kompanisë-Pasqyrat për menaxhmentin që përgaditen për menaxherët e brendshëm të organizatës...

Lexo më shumë »

ZHVILLONI NDJENJËN E QARTË TË ORIENTIMIT

BIZNESET INDIVIDUALE, SHOQËRITË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUARA, KORPORATAT, PARTNERITETET DHE ORGANIZATAT TË NDRYSHME
( BIZNESE TË VOGLA, BIZNESE TË MESME DHE BIZNESE TË MËDHA)

Interesi i bizneseve dhe organizatave ndaj Kontabilitetit FM% - ofron dhe ndihmon bizneset e caktuara në pasqyrimin e qarkullimeve të tyre financiare dhe performancat apo pozicionet financiare te bizneseve sipas politikave dhe teknikave te sjellura nga standardet Nderkombëtare të Kontabilitetit. Përcjellja e gjendjës së bizneseve përmes Planifikimit, Menagjimit dhe Kontrollit Financiar.

DONATORË

USAID- YOUNG ENTREPRENEURS PROGRAM
USAID-YEP
MBESHTETES NE IDE DHE ZHVILLIM TE BIZNESIT KONTABILITETI FM℅
Programi per Sipërmarrësit e rinjë i cili mbështet ndërmarrësit e rinj të zhvillojnë biznese të reja
nëpërmjet ndihmës financiare dhe teknike.

Na kontaktoni

FM KONTABILITETI
Mustafë Venhari 7/5 nr. 3 Dardani,
31000 Prishtinë

Mob: 044 357 292 / 049 125 554

E-mail:
info@fm-kontabiliteti.com
kontabiliteti_fm@yahoo.com
fmkontabiliteti@gmail.com

  • Facebook
  • Twitter
  • Google